Tämä on suora käännös arvostetusta Scientific Americanin julkaisemasta artikkelista. Linkki alkuperäiseen tekstiin löytyy tämän artikkelin alapuolelta.


Meillä ei ole mitään syytä uskoa, että 5G on turvallista

Teknologia on tulossa, mutta toisin kuin jotkut sanovat, sillä voi olla terveysriskejä

Bill Oxford Getty Images

Televiestintäteollisuus ja heidän asiantuntijansa ovat syyttäneet monia tutkijoita, jotka ovat tutkineet matkapuhelimen säteilyn vaikutuksia "pelon lietsonnasta" langattoman tekniikan 5G:n tulon myötä. Koska suuri osa tutkimuksestamme on julkisesti rahoitettua, uskomme että meillä on eettinen vastuu tiedottaa yleisölle siitä, mitä vertaisarvioitu tieteellinen kirjallisuus kertoo meille langattoman säteilyn aiheuttamista terveysriskeistä.

Liittovaltion viestintäkomission (FCC) puheenjohtaja ilmoitti äskettäin lehdistötiedotteella, että komissio vahvistaa pian radiotaajuussäteilylle altistumisen rajat, jotka FCC hyväksyi 1990-luvun lopulla. Nämä rajat perustuvat käyttäytymisen muutokseen rotilla, jotka altistuvat mikroaaltosäteilylle, ja niiden tarkoituksena oli suojata meitä RFR-altistumisen aiheuttamista lyhytaikaisista kuumenemisriskeistä.

Koska FCC on hyväksynyt nämä rajat suurelta osin 1980-luvun tutkimukseen perustuen, nämä ovat vertaisarvioituja tutkimuksia joita on yli 500, niin enemmistö on havainnut haitallisia biologisia tai terveysvaikutuksia RFR-altistumisesta, jopa alhaisella vahvuudella mikä ei aiheuta merkittävää kuumentumista.

Viitaten tähän suureen tutkimuskokonaisuuteen yli 240 tutkijaa, jotka ovat julkaisseet vertaisarvioidun tutkimuksen ionisoimattomien sähkömagneettisten kenttien biologisista vaikutuksista sekä terveysvaikutuksista, allekirjoittivat kansainvälisen EMF-Tutkijoiden Vetoomuksen, jossa vaaditaan tiukempia altistumisrajoja. Valituksessa esitetään seuraavat väitteet:

”Lukuisat viimeaikaiset tieteelliset julkaisut ovat osoittaneet, että EMF vaikuttaa eläviin organismeihin tasoilla, jotka ovat selvästi alle useimpien kansainvälisten ja kansallisten ohjeistuksien. Vaikutuksia ovat lisääntynyt syöpäriski, solun stressi, haitallisten vapaiden radikaalien lisääntyminen, geneettiset vauriot, lisääntymisjärjestelmän rakenteelliset ja toiminnalliset muutokset, oppimis- ja muistivajeet, neurologiset häiriöt ja kielteiset vaikutukset ihmisten yleiseen hyvinvointiin. Vahingot menevät huomattavasti ihmiskunnan ulkopuolelle, koska todisteita haitallisista vaikutuksista sekä kasvien että eläinten elämään on yhä enemmän. "

Tämän vetoomuksen allekirjoittaneet tutkijat väittävät olevansa suurin osa ionsoimattoman säteilyn vaikutuksia käsittelevistä asiantuntijoista. He ovat julkaisseet yli 2 000 artikkelia ja kirjeitä EMF:stä ammattilehdissä.

FCC:n RFR-altistumisrajat säätelevät altistumisen voimakkuutta ottaen huomioon kantoaallon taajuuden, mutta jättävät huomioimatta RFR: n signalointiominaisuudet. Altistumisen laajuuden ja keston ohella tietyt signaalin ominaisuudet (esim. Pulssi, polarisaatio) lisäävät altistumisen biologisia ja terveysvaikutuksia. Tarvitaan uusia altistumisrajoja, jotka ottavat huomioon nämä erilaiset vaikutukset. Lisäksi näiden rajojen tulisi perustua biologiseen vaikutukseen, ei laboratoriorotan käyttäytymisen muutokseen.

2011 julkaistuun tutkimukseen pohjautuen, ihmisille ja eläimille tehdyt tutkimukset sekä mekaaninen data, IARC on äskettäin asettanut RFR:n tarkistamisen uudelleen seuraavien viiden vuoden aikana. Koska monet EMF-tutkijat uskovat, että meillä on nyt riittävästi näyttöä pitää RFR:ää joko todennäköisenä tai tunnettuna ihmisen syöpää aiheuttavana karsinogeenina, IARC todennäköisesti korjaa RFR:n syöpää aiheuttavaa mahdollisuutta lähitulevaisuudessa.

Siitä huolimatta, ilman muodollista riskinarviointia tai järjestelmällistä katsausta RFR:n terveysvaikutuksia koskevaan tutkimukseen, FDA vahvisti äskettäin FCC:n vuoden 1996 altistumisrajat FCC:lle osoittamassaan kirjeessä, että virasto oli ”päättänyt, että nykyisiin standardeihin ei ole tarvetta tehdä muutoksia", ja että "NTP:n kokeellisia havaintoja ei pitäisi soveltaa ihmisen matkapuhelimen käyttöön." Kirjeessä todettiin, että "tähän mennessä käytettävissä oleva tieteellinen näyttö ei tue haitallisia terveysvaikutuksia ihmisillä, jotka johtuvat altistumisesta nykyisissä rajoissa tai niiden alapuolella".

Uusimmassa kännykkäteknologiassa, 5G:ssä, käytetään ensimmäistä kertaa millimetriaaltoja vanhan kännykkäteklogian käyttämän mikroaaltojen (2G - 4G) lisäksi. Rajoitetun ulottuvuuden vuoksi 5G vaatii antennien asentamisen 100-200 metrin välein, altistaen monet ihmiset millimetriaaltoaaltosäteilylle. 5G käyttää myös uusia tekniikoita (esimerkiksi aktiiviset antennit, jotka pystyvät muodostamaan säteen; vaiheittaiset rykelmät; lukuisia sisääntuloja ja lähtöjä, tunnetaan nimellä massiivinen MIMO), jotka aiheuttavat ainutlaatuisia haasteita altistumisen mittaamiselle.

Millimetriaallot läpäisevät enimmillään muutaman millimetrin ihmisen ihon läpi ja sarveiskalvon pintakerroksista. Lyhytaikaisella altistumisella voi olla haitallisia fysiologisia vaikutuksia ääreishermostossa, immuunijärjestelmässä ja sydän- ja verisuonisysteemissä. Tutkimus viittaa siihen, että pitkäaikainen altistuminen voi aiheuttaa terveysriskejä iholle (esim. Melanooma), silmille (esim. Silmän melanooma) ja kiveksille (esim. Steriiliys).

Koska 5G on uusi tekniikka, ei ole tutkimusta terveysvaikutuksista, joten olemme “lennämme sokeina” lainatakseni Yhdysvaltain senaattoria. Meillä on kuitenkin huomattavaa näyttöä 2G: n ja 3G: n haitallisista vaikutuksista. Kymmenen vuotta vanhalle tekniikalle altistumisen vaikutuksista tiedetään vain vähän, koska hallitukset eivät ole rahoittaneet tämän tutkimista. Samaan aikaan näemme kasvaimien lisääntyneen pään ja niskan alueella kasvainrekistereissä, mikä voi ainakin osittain johtua matkapuhelimen säteilyn lisääntymisestä. Nämä kasvainten lisääntymiset ovat yhdenmukaisia paljon matkapuhelinta käyttävien tapauskohtaisten tutkimusten tulosten kanssa.

5G ei korvaa 4G:tä, se tulee 4G:n rinnalle lähitulevaisuudessa ja mahdollisesti myös pitkälle aikavälille. Jos samanaikaisesta altistumisesta monentyyppisille RFR-taajuuksille on synergistisiä vaikutuksia, RFR: n aiheuttama yleinen haittariski voi kasvaa huomattavasti. Syöpä ei ole ainoa riski, koska on olemassa merkittäviä todisteita siitä, että RFR aiheuttaa neurologisia häiriöitä ja lisääntymishaittoja, todennäköisesti oksidatiivisen stressin aiheuttamana

Pitäisikö meidän yhteiskuntana investoida satoja miljardeja dollareita 5G:n käyttöönottoon, kännykkätekniikkaan, joka vaatii 800 000 kohdetta tai enemmänkin uusien antennien asentamiselle pelkästään Yhdysvaltoihin, lähistölle missä elämme, työskentelemme ja pelaamme?

Sen sijaan meidän pitäisi tukea 5G:n vetoomuksen allekirjoittaneiden 250 tutkijan ja lääkärin suosituksia, joissa vaaditaan välitöntä keskeytystä 5G:n käyttöönotolle ja vaatia, että hallituksemme rahoittaisi tutkimusta, jota tarvitaan biologisesti perusteltujen altistumisrajojen hyväksymiseksi, jotka suojelevat terveyttämme ja turvallisuuttamme.


Joel M. Moskowitz on Kalifornian yliopiston Berkeleyn kansanterveyskoulun perhe- ja yhteisöterveyskeskuksen johtaja. Hän on kääntänyt ja levittänyt langattoman säteilyn terveysvaikutuksia koskevaa tutkimusta vuodesta 2009 lähtien, kun hän ja hänen kollegansa julkaisivat arviointiasiakirjan, jonka mukaan pitkäaikaisilla matkapuhelinten käyttäjillä oli suurempi aivokasvainten riski. Hänen sähkömagneettisen säteilyn turvallisuutta käsittelevällä verkkosivustolla on ollut yli kaksi miljoonaa sivun katselua vuodesta 2013. Hän on palkaton neuvonantaja kansainvälisille EMF-tutkijoille ja lääkäreille jotka peräänkuuluttavat turvallista teknnologiaa.

Linkki alkuperäiseen artikkeliin